Lichte en donkere energie

Lichte en donkere energie is niet hetzelfde als vrouwelijke en mannelijke energie, het zijn begrippen die iets zeggen over het ‘karakter’ van energie. Lichte energie is vluchtig, stromend, bewegend en verbindend.  Donkere energie is vast, stevig. Donkere energie wordt vaak geassocieerd met negatief, eng of bedreigend, maar is dat absoluut niet. Er zit heel veel positieve kracht in. Omarmen van je ‘dark side’ is enorm bevrijdend en empowering.

Mannelijke en vrouwelijke energie hebben dus zowel een licht als een donkere kant.