Persoonlijk en transpersoonlijk bewustzijn

Met persoonlijk bewustzijn wordt bedoeld het alledaagse bewustzijn waar je doorgaans in verkeert. Het stelt je in staat de dingen te doen die gedaan moeten worden: werken, zorgen, liefhebben, regelen, hypotheek afsluiten, plannen en afspraken maken, omgang met familie, vrienden en kennissen. Het persoonlijke bewustzijn is gekoppeld aan je ego, dat wil zeggen alle opvattingen die je over jezelf hebt. En die opvattingen zijn gevormd door alle ervaringen die je in je leven hebt meegemaakt.

Het transpersoonlijk bewustzijn is een ander niveau van bewustzijn, waar je ego veel minder een rol speelt. Het is het hier en nu, zonder verleden en zonder toekomst. Op dit niveau ervaar je het leven heel anders, als een geheel waarin alles, ook jij, met alles verbonden is. De grenzen tussen ‘jij’ en de rest vervagen hier. Je denkt niet meer, je bestaat.

Contact maken met dit transpersoonlijke bewustzijn en die ervaringen meenemen in je dagelijks leven is een belangrijk onderdeel van de reis.